Valná hromada 10.3.2023

V pátek 10. března se sešlo 21 členů našeho spolku na valné hromadě, abychom zhodnotili činnost v roce 2022. Účastníci si vyslechli zprávy o činnosti spolku, o hospodaření, zprávu kontrolní komise, zvoliili výbor spolku na další tříleté období a kontrolní komisi na 4 roky, schválili rozpočet na rok 2023 a především si stanovili cíle pro letošní rok:

  1. Podporovat kralovickou farnost při restaurování venkovní fasády kostela sv. Petra a Pavla
  2. Zajistit chod a údržbu přetlakové ventilace a monitorování mikroklimatu v hrobce Gryspeků
  3. Pokračovat v pořádání přednášek z historie Kralovic a okolí
  4. Podílet se na kulturních akcích pořádaných v kralovickém kostele – Noc kostelů, koncerty vážné hudby
  5. Propagovat kostel sv. Petra a Pavla v Kralovicích ve veřejných sdělovacích prostředcích, na webových stránkách a na facebooku
  6. Spolupracovat s městem Kralovice na realizaci III. etapy úprav okolí kostela
  7. Monitorovat dotační zdroje a podílet se na administraci žádostí o dotace
  8. Zajistit průvodce z řad členů spolku v Expozici rodu Gryspeků o víkendech během turistické sezóny 2023
  9. Uspořádat výstavu fotografií k 15. výročí založení spolku Gryspek

V diskuzi ocenil práci Spolku Gryspek starosta města Kralovice Ing. Karel Popel a moderátor Římskokatolické farnosti Kralovice P. Mgr. Milan Geiger poděkoval za spolupráci.

Více fotografií najdete na v sekci  „Fotogalerie“.