Úspěšný projekt

Projekt: Obnova osvětlení a ozvučení kostel sv. Petra a Pavla Kralovice, který pro Římskokatolickou farnost Kralovice připravuje Spolek Gryspek, byl po administrativní kontrole kladně zhodnocen výběrovou komisí a následně potvrzen programovým výborem Místní akční skupiny Světovina. V současné době byl projekt předán na Státní zemědělský intervenční fond a budeme čekat na podpis dotační smlouvy.