Schválená dotace

Obdrželi jsme informaci, že žádost Římskokatolické farnosti Kralovice na projekt "Obnova osvětlení a ozvučení kostel sv. Petra a Pavla Kralovice" byl schválen Státním zemědělským intervenčním fondem. Projekt připravil náš spolek a bude realizován do konce letošního roku. Celkové náklady budou činit 653 427,- Kč. Spolek Gryspek přispěje římskokatolické farnost částkou 65343,- Kč (50% podílu žadatele o dotaci).

Několik snímků současného stavu: