Restaurátorské práce pokračují

Restaurování cihlové fasády na polovině severní strany hlavní lodě pokračuje. Některé cihlové prvky musí být vyměněny nebo doplněny, spárování zkontrolováno a doplněno, horní římsa kompletně obnovena.