Pokusíme se získat dotaci

V kralovickém kostele je zastaralé ozvučení a osvětlení. Kralovická farnost se pokusí za přispění našeho spolku získat na obnovu dotaci. Máme připravené podklady a čekáme na otevření výzvy z Programu rozvoje venkova. Byl by to další krůček k zlepšení stávajícího stavu. Několik připojených snímků komentuje současný stav: