Nové umístění informačních panelů

Úpravami v prostoru před mříží za hlavním vchodem do kostela sv. Petra a Pavla bylo nutné vyřešit nové umístění informačních panelů. Proto jsme se po domluvě s římskokatolickou farností rozhodli, že panel informující o stavební historii kralovického kostela umístíme na severní stranu do místa staré farní nástěnky a druhý panel o mobiliáři kostela bude umístěn za dveřmi vchodu ze západní strany.