Kralovický kostelní zvon

Nejstarším doloženým zvonem v Kralovicích byl zvon Petr, zřejmě středověkého původu, který byl pořízen nejspíše za Kolovratů v 15. století. Gryspekové dali do kralovického kostela odlít tři renesanční zvony, z nichž dva byly z dílny Brikcího z Cinperka. Dnes je na zvonici kralovického kostela zavěšen jediný renesační zvon z roku 1587 od zvonaře Brikcího z Cymperka, evidovaný jako movitá kulturní památka. Je 70 cm vysoký o průměru 90 cm se šestiramennou korunou a zdobí jej nahoře pás výjevů s podobenstvím o marnotratném synovi, pod nímž se vine pás svislých akantů a majuskulní nápis: „Leta Pánie 1587 zwon tento vdielal slowutny Brykcy zwonarz z Cynpergku w Nowém Miestie Prazském kostelu do Rzepína pro poctiwost a czírkewní potřebv wssech osadních nákladem vrozené pána Hendrycha Abrahama z Solhavzv na Welikým Brzeznie a Řzepínie. Z toho buď Pánu Bohu chwála!“ Na druhé straně je nápis: „Slowo Panie zvstáwá na wieky. Wie Gott will. H. A. V. S.“ Na plášti má reliéfy sv. Ondřeje a sv. Matouše, dole na ráně emblémy čtyř evangelistů. Jak se zvon, který je cennou signovanou a datovanou památkou mistra českého renesančního zvonařství, dostal do Kralovic, není známo.

Brikcius neboli Brikcí nazývaný z Cimperka (asi 1535-1599) se narodil do zvonařské rodiny. Dodejme, že do významné zvonařské rodiny. Už jeho otec Ondřej a děd Bartoloměj, oba s přídomkem Pražský, se proslavili svými zdařilými výrobky, potomek je však překonal oba.  Díky zvonařství si Brikcí získal pozici váženého pražského měšťana, zasedal v zemském sněmu. Byl také zpěvák a hudebník, člen literátského bratrstva v kostele sv. Michala v Opatovické ulici, jemuž daroval nádherně iluminovaný kancionál. Měl rozsáhlou knihovnu a sbírku obrazů.

 V r. 1599 zemřel na mor. Několik zvonů a připravených forem zůstalo v jeho pozůstalosti, takže některé zvony nesou jeho jméno, ačkoli jsou pozdějšího data.

Brikcího zvony jsou mimořádné a sám mistr z Cimperka je považován za nejlepšího z našich zvonařů. Během svého života odlil nejméně osm desítek mistrovských děl, z nichž nejznámější jsou zvony v bazilice sv. Petra a Pavla na pražském Vyšehradě.