Kostel plný zpěváků

Zcela zaplněný kralovický kostel sv. Petra a Pavla byl svědkem překrásné kulturní akce. 68 zpěváků Kühnova dětského sboru pod vedením sbormistra Petra Louženského a za varhanního doprovodu Jana Kalfuse potěšilo obecenstvo nádherným vystoupením.

Více fotografií najdete v sekci „Fotogalerie“.