Kontrola gryspekovských mumií

V sobotu 8. února provedla skupina restaurátorek z Náprstkova muzea pod vedením paní Ireny Strakové kontrolu a restaurování gryspekovských mumií. Mumie byly detailně zkontrolovány a bylo konstatováno, že jsou ve výborné kondici díky optimálním podmínkám v hrobce. Poslední detailní kontrola byla provedena před osmi roky. Byly odstraněny drobné nečistoty a prach uvnitř rakví, pořízena fotodokumentace a o celé akci obdrží náš spolek písemnou zprávu. Díky funkci přetlakové ventilace od firmy Boanergo jsou v hrobce udržovány optimální podmínky pro uchování nejstarších mumií v České republice.

Snažíme se o to, aby tento vzácný artefakt byl zachován v co nejlepším stavu.