Další část fasády opravena

V tomto týdnu bylo demotováno lešení u části západní strany kostela sv. Petra a Pavla, kde proběhly opravy a restaurátorské práce na fasádě.

Práce provedla firma Král PN Centrum s.r.o. a byly financovány z Programu záchrany architektonického dědictvi Ministerstva kultury ČR částkou 700 000,- Kč a z prostředků Římskokatolické farnosti Kralovice, která vynaložila na tuto akci 99 370,- Kč.

V příštím roce by měla proběhnout oprava a restaurování zbývající části západní strany kostela.