130. výročí nových rakví

V podzemní kryptě kralovického kostela sv. Petra a Pavla jsou po obou delších stěnách umístěny rakve s pozůstatky těl členů rodiny Gryspeků. Zemřelí byli uloženi do cínových rakví, jež však dal plaský opat Benedikt Engelken roku 1666 sejmout a od té doby odpočívali Gryspekové v dřevěných otevřených rakvích, které vystřídaly roku 1890 rakve se zasklenými víky, umožňující v duchu zájmu pozdního romantismu prohlídku zde pohřbených.

Rakve, připomínající spíše muzejní vitríny, dala pořídit rodina Metternichů, aby zabránila další poškozování těl a současně umožnila zvědavcům jejich pozorování. Zasloužila se o to především kněžna Pauline.

Paulina Klementina Metternichová, rozená hraběnka Sándorová ze Slawnitze, (25. února 1836, Vídeň - 28. září 1921, Vídeň) byla přední vídeňská a pařížská aristokratka proslulá svým šarmem a elegancí, významná propagátorka díla Richarda Wagnera a Bedřicha Smetany v zahraničí.

Kněžna Paulina Metternichová se narodila do uherské hraběcí rodiny Sándorů ze Slawnitze. Roku 1856 uzavřela sňatek s knížetem Richardem Metternichem, synem kancléře Metternicha.

Kněžna byla zapálenou příznivkyní kultury a milovala společenský život. Jak ve Vídni, tak v Paříži určovala módní trendy a vkus. Do Paříže a později do Čech (pobývala často na zámku Plasy u Plzně) přinesla tehdy téměř neznámý sport - bruslení. Propagovala kouření doutníků a dýmek v čistě dámské společnosti. Dopisovala si s hudebními skladateli (např. s Wagnerem, Lisztem, Gounodem, Saint-Saënsem a jinými), se spisovateli (s Prosperem Mérimée či Alexandrem Dumasem st.). Za metternišského působení v Paříži se stala propagátorkou děl Richarda Wagnera a později i Bedřicha Smetany.

V roce 2011, při obnově omítek v gryspekovské hrobce a restaurování mumií, byly rakve opraveny kralovickým truhlářem panem Milanem Houdou.