Zájem roste

Naše informační media - facebook a web zaujaly v loňském roce další zájemce. Facebook má 170 příznivců oproti 136 na začátku loňskáho roku. Nárůst zájemců o náš web je patrný z přiložené tabulky: