Významné výročí

V pátek 29.září to bylo 470 let od povýšení Kralovic na město. Ferdinand I. vyhověl žádosti Floriána Gryspeka z Gryspachu. Pro naše město to znamenalo získání dalších privilegií a pokračování "zlaté éry" Kralovic za vlády Gryspeků, která byla započata v roce 1539, kdy byla polovina Kralovic zastavena plaským opatem Floriánu Gryspekovi a byla zakončena v roce 1623 pobělohorskou konfiskací rozsáhlého gryspekovského majetku.

Nejstarší vyobrazení Kralovic

Po povýšení Kralovic na město se mohlo pečetit červeným voskem

Městský znak byl obohacen o gryspekovské pruhy