Vyšly nové knihy

Pro fanoušky historické beletrie:

Císařův rada

J. Svátek, hraběnka Edita ze Salburgu, R. Hofmeister a J.Hlavnička

Kniha je vzpomínkou na dobu reformace, která před 400 lety ovlivnila jak duchovní, tak občanské dění našeho národa. Autoři popisují na příbězích tří generací šlechticů a měšťanů naděje i prohry této doby. Příběh je zasazen do tehdejšího panství Březnice a Rožmitálu, tedy rodů Jiřího z Lokšan a Floriána Gryspeka, jeho syna a vnuka. V knize není opomenuta událost, počátku manželského vztahu arcivévody Ferdinanda a jeho sličné a bohaté nevěsty Kateřiny, které se odehrává na zámku v Březnici. Pro věrné dobové pozadí tehdejšího života, jsou zde použity příběhy tehdejších řemeslníků, a jako obrazové  dokreslení doby je v knize hojně použito mincí a medailí panovníků a šlechticů, které se váží na uvedené období jejich vlády.

Autor zvolil zcela úmyslně třígenerační pohled na tuto dobu, aby bylo zřejmé, jak vývoj událostí měnil a přetvářel jednotlivce a měnil hlavně jejich osobní religiozitu i celou společnost. Příběhy popisovaných postav jsou vsazeny do doby před i po Bílé hoře a před obdobím nazývaným třicetiletá válka.

Vydal Jirkapress v roce 2017, 200 stran, režijní cena 115 Kč, kontakt:
Jirkapress@seznam.cz nebo osobně.

Jiří  Hlavnička

Druhou zajímavou knihou je reprint Města Vlašimi knihy:

Posvátná místa KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO

od biskupa Dr. Antonína Podlahy, Řada první, Arcidiecéze Pražská, Vikariáty: Kralovický, Vlašimský a Zbraslavský, která byla vydána v roce 1909.Kniha podrobně popisuje církevní stavby, jejich mobiliář, obsahuje historické souvislosti a dobové fotografie. Pro obyvatele našeho regionu je zdrojem historických informací o stavbách, které nás obklopují.

Kniha by měla být k dispozici v Turistickém informačním centru Města Kralovice.