Výměna duchovních

Od 1.srpna 2017 se změní obsazení na kralovické faře. P. Mgr. Marek Winiarski odchází do Rokycan a P. Janusz Romanski do Spáleného Poříčí. Věříme, že nové personální obsazení na naší faře naváže na velice dobrou spolupráci mezi Spolkem Gryspek a kralovickou římskokatolickou farností, která trvá již více než 9 let a byla přínosem pro obě strany. Odcházejícím farářům přejeme vlídné přijetí farníků i ostatních občanů v novém působišti.