Vyhlášení výtvarné soutěže

Pro dětské výtvarníky je vyhlášená soutěž "Historické památky na Kralovicku", kterou společně pořádají DDM Kralovice, Spolek Gryspek a Základní škola Kralovice. Soutěžním tématem jsou především malířské práce, které vystihují současný i minulý stav památek na Kralovicku. Soutěž je vyhlášena dnem 1. 3. 2019 a uzávěrka pro příjem prací bude 15. 5. 2019. Výtvarné práce je možné odevzdat do tohoto data do Domu dětí a mládeže v Kralovicích, Markova 22, 331 41 Kralovice do 16.00 hodin. Doručení může proběhnout osobně nebo na adresu DDM.

Do soutěže se přijímají výtvarné práce o rozměrech A4 až A2. Každý účastník může do soutěže přihlásit maximálně 2 výtvarné práce. Vyhodnocení prací provede porota, kterou jmenuje pořadatel ve složení zástupců DDM Kralovice, ZŠ Kralovice, Spolku Gryspek, Římskokatolické farnosti Kralovice a nezúčastněného výtvarníka. Oceněni budou vždy první tři ve své kategorii
(kategorie 0 - 10 let, 10 - 15 let a 15 - 18 let).

Vernisáž, výstava soutěžních prací a předání cen proběhne v kostele sv. Petra a Pavla v Kralovicích při Noci kostelů dne 24. 5. 2019 od 18.00 hod. Všechny práce poté budou následně vystaveny do 30. 6. 2019 v Městské knihovně v Kralovicích. Bližší informace o soutěži lze získat na mailových adresách novy.jaromir@kralovice.cz nebo info@ddmkralovice.cz (jn)