Valná hromada 2017

V pátek 3. března se sešlo 21 členů našeho spolku, aby zhodnotili práci za uplynulý rok. Mohli jsme mezi sebou přivítat vzácnou návštěvu z Mnichova - paní baronku Romu von Griessenbeck, vzdálenou příbuznou kralovických Gryspeků, která si před naším jednáním prohlédla gryspekovskou hrobku v kralovickém kostele sv. Petra a Pavla. Našeho jednání se zúčastnil též starosta Města Kralovice pan Ing. Rudolf Salfický a vikář kralovické farnosti P. Mgr. Marek Winiarski.

Hodnocení činnosti Spolku Gryspek:

Před rokem jsme si stanovili 9 cílů,  jak se nám je podařilo plnit?

1.   Podporovat kralovickou farnost při restaurování venkovní fasády kostela. 

Restaurována polovina cihlové fasády jižní strany hlavní lodě a 2 okna.

2.  Nadále monitorovat mikroklima v kryptě.

Mikroklima je monitorováno nepřetržitěIng.Markem  a Dr. Soukupem.  Firma Boanergo několikrát přestavovala zařízení. Při umístění ve větrací chodbě nedošlo k předpokládanému výsledku. Zjistilo se, že do větracího kanálu prosakuje voda. Byla provedena oprava kanalizace přesto se průsak nepodařilo odstranit. Na jižní straně kaple bude zhotoven okapový chodník  (materiál dodá město a práce zaplatí spolek).

3.   Kontrolovat stav gryspekovských mumií a při příznivém mikroklimatu  v hrobce zajistit jejich přesun do krypty.

Po dlouhodobém příznivém vývoji mikroklimatu bylo rozhodnuto o vrácení  mumií do krypty. Krypta byla  vybílena a uklizena p. J. Novým. V červnu byla  provedena prohlídka a fotodokumentace všech mumií.  Rakve byly očištěny,  desinfikovány  a navráceny do krypty .

4. Usilovat o zajištění finančních prostředků na pokračování restaurování dalších částí kostela (zajistit partnerskou organizaci v Bavorsku, žádosti o dotace, sponzorské dary atd. ).

Usilovně jsme se snažili sehnat partnera z Bavorska, kterého potřebujeme, aby mohla být podána žádost o dotaci z programu přeshraniční spolupráce.  

Po konzultaci 10.února 2017 v Centru česko - německé spolupráce v Plzni o možnosti získání bavorského partnera nutného pro projekt, jsme se rozhodli, že pokračovat v těchto aktivitách by bylo bezpředmětné. Naším cílem bylo především získat prostředky na pokračování restaurátorských prací v kralovickém kostele a pro takové aktivity není zvolený program vhodný.

5.   Ve spolupráci s farností zajistit Noc kostelů 2016.

Noc kostelů 10.6. byla velmi úspěšná. Kostel byl  zaplněn při vystoupení žáků místní základní a umělecké školy a podruhé při vystoupení skupiny Spirituál kvintet. Velký zájem byl o výstup na věž - 160 zájemců. Na Noci kostelů bylo celkem 660 spokojených návštěvníků.

6.   Pokračovat v pořádání přednášek z historie Kralovic a okolí.

Ve spolupráci s městskou knihovnou jsme zajistili 2 přednášky.

První přednáška 9.2.2016 Baroko kolem nás , přednášela PHDr. I.Bukačová - účast 47  posluchačů.

Druhá přednáška 25.10.2016 Gryspekové a renesanční móda - přednášela Mgr. V. Pilná -  účast  28 posluchačů.

7.  Propagovat kostel sv.Petra a Pavla v Kralovicích ve veřejných sdělovacích  prostředcích, na webových stránkách a na facebooku.

a)  Relace v Plzeňském vysílání ČR a v krajské televizi ZAK

b)  Relace vysílání ČR Vltava

c)   Článek v Mladé frontě dnes, Kralovickém obzoru, časopisu Krásy Česka, Zprávy památkové péče a brožurce Památky Plzeňského kraje

d)   Vydali jsme pohlednici  kostela

e)   TIC města vydalo Turistickou vizitku s kostelem

f)    Aktuality na webu - denně  přes 100 návštěvníků

g)   Na facebooku máme 136 přátel

h)   Kostel byl zařazen do akce "Prázdninová štafeta"

8.  Spolupracovat s Městem Kralovice při získání dotace na 2.etapu okolí kostela

V roce 2017 bude  provedena úprava zeleně a cest v parku. 

9.  Zajistit průvodce z řad členů spolku v expozici rodu Gryspeků o víkendech během turistické sezóny 2016.

Průvodcovskou činnost expozice rodu Gryspeků zajišťovalo 13 členů spolku v období květen - říjen.  Expozici navštívilo 717 návštěvníků z toho 646 platících  a na vstupném bylo vybráno 16 200,- Kč.