Turistická sezóna 2016 v Expozici rodu Gryspeků

Expozice rodu Gryspeků v kapli kostela sv. Petra a Pavla byla v letošním roce otevřena turistické veřejnosti od začátku května do konce října.

Zajímavý turistický cíl jsme mohli představit 718 návštěvníkům, které provázelo o 26 sobotách a 8 všedních dnech 13 členů Spolku Gryspek. Od 22. června byla prohlídka rozšířena o možnost spatřit mumie rodu Gryspeků - nejstarší zachovalé mumie v České republice. Turistické informační centrum Města Kralovice se staralo o organizaci prohlídek a ve všední dny zajišťovalo průvodcovskou službu. V letošní turistické sezóně se uskutečnilo celkem 83 individuálních a skupinových prohlídek expozice rodu Gryspeků.

Propagaci gryspekovské expozice přispěla reportáž Českého rozhlasu Plzeň, která byla vysílána 22.
června a byla pořízena při stěhování mumií rodu Gryspeků zpět do hrobky, dále článek v Mladé frontě DNES zveřejněný 8. července a reportáž v televizi ZAK, která byla vysílaná 13. července.

Průvodce Jiří Frank při výkladu