Tisícovka byla překonána!

Poslední možnost návštěvy Expozice rodu Gryspeků v letošní turistické sezóně byla v sobotu 27. října. Celkem naši expozici navštívilo 1034 zájemců. V letošním roce provázelo pravidelně o sobotách 14 členů Spolku Gryspek a během července a srpna byla průvodcovská služba posílená o brigádnice financované Městem Kralovice. Díky tomu měli zájemci možnost navštívit zajímavý turistický cíl během prázdnin po pět dnů v týdnu. Přes zimní období bude expozice uzavřena a veřejnosti bude opět zpřístupněna na jaře roku 2019.