Stále je co řešit

V úterý 12. března se u kaple kralovického kostela sešla skupina odborníků, která se zabývala dořešením zakrytí oken do gryspekovské hrobky, soklem kaple a nevhodně položenou dlažbou u západní strany kostela. Stavební technik vikariátu Plzeň - sever nechá vypracovat návrh na řešení, který bude předán Národnímu památkovému ústavu k posouzení.