Spolek Gryspek bilancoval

V pátek 15. března se sešli členové Spolku Gryspek, aby na své pravidelné valné hromadě vyhodnotili činnost za rok 2018. Byli jsme rádi, že na naše setkání zavítal starosta Města Kralovice Ing. Karel Popel a za kralovickou římskokatolickou farnost P. Mgr. Milan Geiger.

Ve zprávě, kterou přednesl předseda spolku Marcel Fryček byly shrnuty aktivity minulého roku:

·  Pokračování restaurování venkovní fasády kostela sv. Petra a Pavla

·   Zajištění chodu a údržba systému přetlakového větrání v gryspekovské hrobce

·  Noc kostelů ve spolupráci s římskokatolickokatolickou farností

·  Uspořádání přednášky z historie Kralovic a zajímavé besedy s plzeňským biskupem Mons. Tomášem Holubem v městské knihovně

·  Propagační činnost

·  Průvodcovská činnost v expozici rodu Gryspeků, kterou zajistilo 12 členů spolku

·Uspořádání koncertu Kühnova dětského sboru a adventního koncertu v kralovickém kostele

· Financování vyhřívaných podsedáků kostelních lavic

Co připravujeme pro letošní rok? Kromě tradičních aktivit, jako je starost o kralovické mumie a gryspekovskou expozici s průvodcovskou činností, vás rádi přivítáme již po osmé v pátek 24.května na Noci kostelů, kterou pořádáme ve spolupráci s Římskokatolickou farností Kralovice. V úterý 17. září se můžete těšit na koncert houslového virtuosa Pavla Šporcla "Pocta Paganinimu". V sobotu 19. října bude slavnostně odhalen památník Floriána Gryspeka a při této příležitosti bude v kostele koncertovat soubor Concerto Aventino, který se zabývá interpretací renesanční hudby. V listopadu plánujeme podzimní přednášku z historie ve spolupráci s kralovickou knihovnou.