Setkání organizátorů Noci kostelů

V úterý 20. června proběhlo v kostele a na kralovické římskokatolické faře setkání organizátorů Noci
kostelů z celé plzeňské diecéze. Účastníci si prohlédli kostel sv. Petra a Pavla, expozici rodu Gryspeků s kralovickými mumiemi a potom se věnovali výměně zkušeností z pořádání akce, která zve širokou veřejnost do kostelů. V letošním roce se do Noci kostelů zapojilo v plzeňské diecézi 126 kostelů a kaplí, včetně našeho kostela, kam našlo cestu 415 návštěvníků.

Příští Noc kostelů se uskuteční v pátek 25. května 2018.