Sedmá Noc kostelů.

Motto Noci kostelů 2018: Zůstávali přes noc v okolí Božího domu...

Daniel Fajfr, kazatel,  uvedl na webu Noci kostelů:

"Co děláte, když nemůžete v noci spát? Jste nervózní, převalujete se z boku na bok, aplikujete vlažné mléko, nebo jiné osvědčené rady, či berete nějaké pilulky? Někdy stačí, když se člověk příjemně unaví díky pestrému a třeba i trochu prodlouženému večeru a pak jde usínání skoro samo.

Letošní biblický text je nám dobrou inspirací. Čteme v něm, že někteří lidé zůstávali v noci v okolí Božího domu. Tehdy to byl Jeruzalemský chrám, dnes to může být chrám svatého Víta, ale i další Boží domy jako kostely, modlitebny, sborové domy, kapličky.  Zkrátka při Noci kostelů jsme zváni na solidní túru po sakrálních budovách, navštívíme místa, kde je připraven pestrý a zajímavý program, který nám přiblíží něco ze života víry, z historie, umění. Zkrátka každý si v rozmanité nabídce něco najde. A nemusíme tam být až do rána, jako kdysi lidé, o nichž jsme četli. Stačí, když navštívíme několik  takových míst, či poctivě po schodech vystoupáme až na vrcholky kostelních věží, příjemná únava se jistě dostaví. A kdyby se snad stalo, že by tato metoda rychle zabrala, a vy byste v nějakém tom Božím domě dokonce usnuli, jistě se o vás dobří lidé postarají.

Snad jen dlužno dodat, že tato pozvánka platí i pro všechny kdo spí dobře."  

Spolek Gryspek a Římskokatolická farnost Kralovice pro vás připravili na 25. května od 18,00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla zajímavý program, ze kterého si můžete vybrat:  
- Vystoupení žáků Základní školy Kralovice a Základní umělecké školy Kralovice - "Vznik křesťanství". 
- Přednášku a komentovanou prohlídku kostela - P. Mgr. Milan Geiger  - "Když přijdu do kostela...". 
- Výstup na kostelní věž s průvodcem. 
- Koncert "Rak a Rak" - unikátní kytarový koncertní projekt otce se synem. Na rozdíl od klasického kytaristy a skladatele Štěpána Raka, jde jeho syn Jan-Matěj Rak vlastní cestou, neboť se již 15 let zabývá hudbou Jaroslava Ježka, kterou si zpracoval pro sólovou kytaru. Kromě slavných úprav písní jako např.: Život je jen náhoda či Ezop a brabenec, zazní i Tři strážníci a dokonce Bugatti - step, což je v kytarové literatuře naprosté novum. V programu "Rak a Rak" zazní úryvky barokní hudby Ivana Jelínka v úpravě pro sólovou kytaru, loutnová hudba dávných mistrů a výběr z celovečerních cyklů Štěpána Raka. 
- Expozici kněžských ornátů. 
- Tombolu, ve které každý los vyhrává zajímavou cenu.

Pořadatelé se budou těšit, že přijdete a strávíte s námi již po sedmé Noc kostelů v historických prostorách našeho kostela.