Schůze výboru

Ve středu 5. září se sešel výbor našeho spolku. Přítomen byl host P. Milan Geiger. Na programu bylo mimo jiné: Pokračování restaurátorských prací na fasádě severní strany hlavní lodě kostela sv. Petra a Pavla, realizace vyhřívání kostelních lavic, beseda v kralovické knihovně, adventní koncert, Noc kostelů 2019 a další kulturní a vzdělávací akce v příštím roce.