Restaurátorské práce byly ukončeny

Ve čtvrtek 14. září byly ukončeny restaurátorské práce na jižní straně hlavní lodě kostela sv. Petra a Pavla. V letošním roce byla opravena horní římsa, spárování cihelné fasády, výměna rozpadlých cihelných tvarovek, především na okenních parapetech. Tyto práce realizovala firma Král PM Centrum s.r.o.

Restaurování dvou vitrážových oken, která byla 30. června demontována, provedla paní Monika Zborníková Vintrová z Písku. Restaurované vitráže byly zpět do oken instalovány 14. září. Zbývá demontovat lešení.

Letos bylo vynaloženo na obnovu našeho kostela 775000,- Kč, z toho byla dotace z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury České republiky 695000,- Kč.