Program na letošní rok

Ve středu 13. února se sešel výbor našeho spolku aby připravil akce, které chceme v letošním roce uskutečnit:

1. Přednášku Mgr. Jiřího Fáka z cyklu ...tenkrát se to stalo... Od 9. července 1899 jezdí do Kralovic vlak - 19. února

2. Valnou hromadu spolku, která se bude konat 15. března

3. Noc kostelů 24. května

4. Koncert Pavla Šporcla: Pocta Paganinimu - 17. září

5. Vybudování památníku Floriána Gryspeka a podzimní slavnostní odhalení

6. Podzimní přednáška z cyklu ...tenkrát se to stalo...

Pro nás je největší odměnou, když na naše akce přijdete. Budeme se na vás těšit!