Přednáška ...tenkrát se to stalo...

V úterý 10. dubna se uskutečnila velice zajímavá přednáška Mgr. Jiřího Fáka "Černá kronika minulosti", kterou společně s Městskou knihovnou Kralovice pořádal náš spolek. Více než 40 posluchačů zaujaly informace o živelných pohromách, které postihly Kralovice a okolí v dávné i nedávné minulosti. Požáry, povodně, sucha, mrazy, kobylky a jiné pohromy se nevyhnuly Kralovicku.