Pokračuje restaurování fasády

Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury České republiky uvolnil finanční prostředky pro pokračování restaurování exteriéru kralovického kostela. Firma král PM Centrum s.r.o.
restauruje fasádu kostela sv. Petra a Pavla na jižní straně hlavní lodě.
Zajímavé je, že spárování zdiva je v celkem dobré kondici. Některé cihelné prvky, hlavně na podokenních parapetech, jsou značně poškozeny a rozpadají se. Proto je bude nutné kompletně vyměnit.