Pohřební výbavy příslušníků šlechtického rodu Gryspeků.

V časopise Národního památkového ústavu Zprávy památkové péče 75/2015/2 byl publikován zajímavý článek:

Pohřební výbavy příslušníků šlechtického rodu Gryspeků. Příspěvek k poznání oděvu elit přelomu 16. A 17. Století v západních Čechách

Veronika PILNÁ

Příspěvek se věnuje stavu oděvů, oděvních doplňků a obuvi v pohřebních výbavách Gryspeků z Griesbachu z krypty kostela sv. Petra a Pavla v Kralovicích. Kolekce oděvů je rozčleněná podle původu. Část pochází přímo z období pohřbů z přelomu 16. a 17. století a část z milodarů mrtvým z 19. století. Pozornost je věnována především původním výbavám. Jednotlivé pohřební výbavy jsou zdokumentovány a zanalyzovány z hlediska oděvního a technologického.

V souhrnu své práce autorka uvádí:

Šlechtický rod Gryspeků se ve zvolených výbavách na onen svět snažil reprezentovat stejně jako ve svém tehdejším životě. Uloženi byli v luxusních hedvábných oděvech s ozdobnými prvky z kovových nití, s krajkovými doplňky a hedvábnými botami. Komplety tak prezentují vysokou módu habsburského dvora, jak ji přijímala významná šlechta. V oděvech se odráželo společenské postavení, a nikoliv národnost, jak by se mohlo očekávat. Prostřednictvím šlechtické domácnosti se módní vzory šířily do měšťanského prostředí a skrz ně dále. Je tedy možné říci, že zámožní obyvatelé Kralovicka tak měli ty nejlepší možné vzory pro inspiraci na své oděvy.