Památník Floriána Gryspeka

Celé Kralovice jako součást kaceřovského panství byly v držení rodu Gryspeků z Gryspachu od roku 1543. Na žádost Floriána Gryspeka z Gryspachu byly 29. září 1547 povýšeny králem Ferdinandem I. Habsburským na město.

18. prosince 2019 uplyne 510 let od narození Floriána Gryspeka. Vzhledem k tomu, že v kralovickém veřejném prostoru není tento významný šlechtic nikde vzpomenut, navrhl Spolek Gryspek radě a zastupitelstvu Města Kralovice projednat přejmenování prostoru kolem kostela sv. Petra a Pavla na
Náměstí Floriána Gryspeka (doposud Náměstí Republiky).

Na podzim roku 2018 byla dokončena úprava okolí kostela vydlážděním nových cest v parku a umístěním nových laviček. Východně od presbytáře v místě křížení cest vznikl prostor vhodný pro umístění památníku Floriána Gryspeka.

Oslovili jsme sochařku paní Helenu Jahodovou, která vypracovala návrh řešení: Tři kamenné desky-stély o výškách nad terénem přibližně 70 - 150 - 200 cm, šířce 80 cm a hloubce 10 cm. Desky budou zhotoveny z broumovského pískovce a budou znázorňovat postupný růst vlivu Floriána na královském a císařském dvoře. Tři proto, že sloužil 3 habsburským králům a císařům. Na nejnižší stéle by byl text: Na žádost Floriána Gryspeka povýšil 29. září 1547 král Ferdinand I. Habsburský Kralovice na město. Na prostřední stéle by byl portrét Floriána z pamětní medaile z roku 1544 a text: Florián Gryspek z
Gryspachu, *18. prosince 1509,  +15. března 1588. Na nejvyšší stéle by byl gryspekovský znak a heslo: IMPROBUS LABOR OMNIA VINCIT (Vytrvalá práce všechno překoná). Portrét a gryspekovský znak by
byly odlity dle pamětní medaile, o průměru 45 cm, v litině a povrchově patinované na bronz a  připevněny na stély v horní části.

Předběžný rozpočet na tento památník je 177 560,- Kč včetně DPH. Abychom mohli v akci pokračovat, potřebujeme mít zajištěné finanční krytí celé částky. Pokud budeme mít financování vyřešeno do
konce února 2019, můžeme s paní sochařkou uzavřít smlouvu o dílo a pak by byl památník hotov k odhalení v prosinci 2019.

Oslovili jsme kralovické firmy a podnikatele, ale stále nemáme dost peněz. Byli bychom rádi, kdybyste nám mohli pomoci jakoukoliv peněžní částkou. S podnikateli můžeme uzavřít sponzorskou smlouvu nebo smlouvu o reklamě, aby mohli věnované peníze promítnout do výpočtu daně z příjmu.


Věříme, že občané, příznivci, podnikatelé a firmy z Kralovic, náš záměr podpoří a přispějí na účet našeho spolku 43-2438560247/0100. Budeme rádi, když se ozvete na kontakty uvedené na našem webu, abychom se mohli dohodnout na formě vaší podpory.