Oprava informačního systému expozice

V roce 2015 získal Spolek Gryspek dotaci z programu: "Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji" na vybudování Informačního systému expozice rodu Gryspeků. Větrné počasí v lednu letošního roku vyvrátilo triboard u Mariánské Týnice a vlivem vysokých teplot byla poškozena německá verze poutače ve vývěsce u kašny na Náměstí Osvobození a v triboardu u Boháčků. Při kralovické pouti byla vandaly poškozena anglická verze poutače u Boháčků.

Pan Jaromír Nový ve spolupráci s panem Lubošem Jedlíkem nově zakotvili vyvrácený triboard u Mariánské Týnice a Město Kralovice uhradilo výrobu nových informačních panelů, aby mohly být vyměněny za poškozené.