Ohlédnutí za turistickou sezónou

V sobotu 28. října byla poslední možnost podívat se do expozice rodu Gryspeků. V letošním roce expozici v kostele sv. Petra a Pavla navštívilo 778 zájemců. Je to opět více nežli v minulém roce, kdy do kralovického kostela zavítalo 656 turistů. Expozice se stává pravidelným turistickým cílem návštěvníků našeho města. Třináct členů Spolku Gryspek pravidelně provázelo návštěvníky vždy v sobotu dopoledne od 29. dubna do 28. října a kromě toho náš spolek zajistil provázení 4x v neděli a 10x ve všední den.

Členové spolku připravili a uklidili expozici před turistickou sezónou, starali se o chod přetlakové ventilace, která udržuje v gryspekovské hrobce optimální podmínky pro uchování nejstarších mumií v České republice.

Pro příští sezónu bude expozice rozšířena o panel věnovaný renesančnímu oblečení našich mumií. V Kralovické hrobce je největší soubor zachovalého renesančního textilu v České republice.