O umístění památníku je rozhodnuto

Ve čtvrtek 21. března jsme se sešli s městským architektem Ing. Arch. Václavem Mastným, aby nám pomohl při rozhodnutí, kam umístit památník Floriána Gryspeka. Na schůzku kromě zástupců Spolku Gryspek a paní sochařky MgA. Heleny Jahodové přišel také kralovický starosta Ing. Karel
Popel. Po prohlídce celého prostoru kolem kostela, nyní již Náměstí Floriána Gryspeka, a respektování požadavku Národního památkového ústavu, aby nebyl památník umístěn východně od presbytáře kostela sv. Petra a Pavla, pan architekt doporučil místo severozápadně od kostela.

Paní sochařka již připravuje modely pro výrobu medailonů pro památník a dopracovává detaily opracování pískovcových hranolů, které do konce března objedná v broumovském lomu.

V pátek 22. března přišla další příznivá zpráva z krajského úřadu, že byla našemu spolku schválena dotace ve výši 60 000,- Kč na památník.