Nový propagační materiál

 Město Kralovice získalo dotaci 10000,- Kč na dotisk propagační skládačky "Kostel sv. Petra a Pavla" v české a německé verzi z dotačního programu Plzeňského kraje: Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2017. Na aktualizaci textu a výběru nových fotografií se podíleli členové Spolku Gryspek.