Nový okapový chodník je hotov

Firma Král PM Centrum s.r.o. ukončila vybudování okapového chodníku na jižní straně kaple kralovického kostela. V příštím týdnu bude ještě doladěno propojení mezi okapovými chodníky na západní a východní straně s novým chodníkem (okolo kanalizačních sběračů dešťové vody). Budeme se těšit, že v budoucnu nebude prosakující dešťová voda příčinou vlhkosti jižní stěny v gryspekovské hrobce.

Okapový chodník je z tiské žuly - dlažba 100/50 cm a obrubníky 5/15 cm, podklad - geotextilie - nepropustná folie - geotextilie - štěrk - lomová prosívka. Celá akce v hodnotě 74 565,- Kč je financována z prostředků Spolku Gryspek.