Nový návrh památníku Floriána Gryspeka

Paní sochařka MgA. Helena Jahodová připravila nový návrh památníku Floriána Gryspeka, který je určen pro prostor jihozápadně od kostela sv. Petra a Pavla.

Návrh byl předběžně konzultován se zástupcem Národního památkového ústavu a v této formě byl podán k získání závazného stanoviska, které je nutné pro realizaci:

Navrhuji zhotovit tři kamenné desky-stély o výškách nad terénem 90-140-190 cm, šířce 60 cm a hloubce 20 cm. Desky budou zhotoveny z broumovského pískovce (lom Božanov), povrchově pemrlované se sekanými lemy, případně šalírované. Z předního pohledu budou na dvou vyšších deskách umístěné medailony s reliéfy a plastický nápis. Na přední nízké desce bude osazen pouze
plastický nápis:

NA ŽÁDOST FLORIÁNA GRYSPEKA

POVÝŠIL KRÁL

FERDINAND I. HABSBURSKÝ

29.ZÁŘÍ 1547

KRALOVICE NA MĚSTO.

Na prostřední desku navrhuji umístit reliéf podobizny F. Gryspeka, dle pamětní medaile, o průměru přibližně 40 cm, odlitý ve slitině kovu, v odstínu patinovaného zinku. Pod reliéf navrhuji osadit plastický nápis ze stejné kovové slitiny nápis:

FLORIÁN GRYSPEK Z GRYSPACHU

*18.PROSINCE 1509

+29.BŘEZNA 1588

Na zadní vysoké desce navrhuji umístit reliéf erbovního znaku, taktéž v kovu jako medailon podobizny. Pod reliéf navrhuji osadit nápis:

IMPROBUS LABOR

OMNIA VINCIT

Stély budou osazeny na podestu vysokou 20 cm z téhož kamene, na přední hraně s profilem jako na schodech. Podesta půdorysného rozměru 200/130 cm bude doplněna kamennými stupni, které lze využívat k sezení u památníku. Před podestu vpravo a vedle zadního rohu vlevo navrhuji osadit tři stupně schodů, různé výšky i šířky, nejvyšší 50 cm. Každý stupeň navrhuji pojmout jako fragment schodů, profilovaný vpředu jako tradiční schody. Kamenné prvky budou osazeny na betonových základech dle půdorysného rozměru kamene. Základy budou vyrovnány do svažujícího se terénu a přiznané betonové stěny budou obloženy stejným pískovcem. Bezprostřední okolí památníku může být zatravněno.

Případná zpevněná plocha v bezprostředním okolí památníku bude navržena architektem města samostatně v návaznosti na zhotovení památníku.

Budeme věřit, že už nic nebude stát v cestě vybudování památníku osobnosti, která měla v předbělohorské době pro Kralovice velký význam.