Nové místo pro památník

V pondělí 25.2.2019 se konala schůzka, která se zabývala umístěním památníku Floriána Gryspeka.  

Přítomni byli: Sochařka MgA. Helena Jahodová, Ing. Lukáš Janko, místostarosta Města Kralovice, Bc. Simona Šlajferčíková za MěÚ Kralovice,  PhDr. Viktor Kovařík za Národní památkový úřad v Plzni, Marcel Fryček a MVDr. Tomáš Soukup za Spolek Gryspek.

Přítomní se shodli na tom, že uvažované umístění památníku v prostoru křížení šest východně od presbytáře kostela není vhodné. Byly zvažovány další alternativy a účastníci jednání považují jako nejvhodnější umístění památníku jihozápadně od hlavní lodě kostela na pozemku 5484/7 v k.ú. Kralovice u Rakovníka, který je v majetku Města Kralovice. Makety památníku byly instalovány a vyzkoušeny na novém místě.

Ve středu 13.3. bude zasedat zastupitelstvo Města Kralovice, které by mělo schválit vybudování památníku.

Paní sochařka upraví detaily památníku a začne pracovat na realizaci. Památník by měl být hotov do 25. září a slavnostní odhalení plánujeme na sobotu 19. října 2019.