Noc kostelů - výtvarná soutěž

Ještě stále věříme, že se uskuteční v pátek 5. června Noc kostelů. Pro školáky jsme připravili výtvarnou soutěž. Zde jsou propozice:


Gryspekové - výtvarná soutěž

Zapsaný spolek Gryspek ve spolupráci s DDM Kralovice a Základní školou Kralovice, pořádá výtvarnou soutěž "Gryspekové" pro dětské výtvarníky.

Soutěžním tématem jsou především malířské práce, jejichž tématem je historie rodu Gryspeků na Kralovicku.  Pokud se vyskytnou práce, které budou sporné, zda patří do určeného tématu, bude výlučně na zvážení poroty, zda práci  do soutěže zařadí.

Soutěž je vyhlášena dnem  1. dubna 2020 

Uzávěrka soutěže bude dne 29. května 2020

 Propozice:

Do soutěže se přijímají výtvarné práce o rozměrech A4 až A2 .  Každý účastník může do soutěže přihlásit maximálně 2 výtvarné práce.

Soutěžní práce je nutné na zadní straně označit názvem, jménem, adresou autora a věkem účastníka ke dni ukončení soutěže (vše nejlépe na samolepku).

Výtvarné práce je nutné doručit nejdéle do 29. května 2020, 16.00 hodin do DDM Kralovice osobně nebo poštou na adresu DDM Kralovice, Markova 22, 331 41 Kralovice.

Pořadatel nezodpovídá za poškození zásilky během jejího doručení.

Vyhodnocení prací provede porota, kterou jmenuje pořadatel ve složení zástupci DDM Kralovice, ZŠ Kralovice, zapsaného Spolku Gryspek, Římskokatolická farnost Kralovice a nezúčastněný výtvarník.

Hodnotícím kritériem je výtvarná, technická a myšlenková kvalita prací, především zachycené výpovědní hodnoty týkající se současnosti a historie.

Kategorie a ocenění:

Hlavní kategorie:                     0 - 10 let                  1. - 3. místo

                                                10 - 15 let                 1. - 3.- místo

                                                15 - 18 let                 1. - 3. místo

Vernisáž, výstava soutěžních prací a předání cen proběhne v kostele sv. Petra a Pavla v
Kralovicích při Noci kostelů dne 12.června 2020 od 18,00 hod.
Oceněné a ostatní práce budou následně vystaveny v městské knihovně Kralovice do 30.6.2020. Po tomto datu bude možné dle dohody s pořadatelem soutěžní práce vyzvednout.

Kontaktní údaje:

       DDM Kralovice                                                  info@ddmkralovice.cz

       Nový Jaromír, tel. 732157206                      novy.jaromir@kralovice.cz