NESAT - SETKÁNÍ S ODBORNÍKY Z CELÉHO SVĚTA

V Liberci proběhl třináctý ročník mezinárodní konfernece pro archeologický textil NESAT 2017. Na půdě technické univerzity se setkali odborníci z Evropy, USA, Japonska či Israele. Témata textilních výzkumů v podobě příspěvků i posterů zasahovala od období pravěku do 19. století.

Práce Mgr. Veroniky Pilné, PhD.  byla prezentována  formou posteru "Burial Equipment of Mummified Bodies from Sites in West Bohemia" (Pohřební výbavy mumií z některých míst v západních Čechách). Byly představeny výzkumy z Kralovic a Klatov.