Návštěvnost expozice se zvýšila

Návštěvnost expozice rodu Gryspeků od začátku letošní turistické sezóny do konce srpna se zvýšila o 108 zájemců, takže náš kostel navštívilo v tomto období 693 turistů. Je to především díky pochopení Města Kralovice, které na červenec a srpen zaměstnalo na provázení ve všedních dnech brigádnice, takže prohlídky se mohly konat v pondělí, úterý, čtvrtek, pátek a sobotu. Expozici s kralovickými mumiemi bude ještě možno navštívit v průběhu září a října každou sobotu od 8 do 12 hodin, případně v jiném termínu po domluvě na Turistickém informačním centru Města Kralovice. Poslední prohlídka bude v sobotu 27. října.