Mikroklima v Gryspekovské hrobce

V červnu loňského roku jsme přemístili gryspekovské mumie do hrobky v kostele sv. Petra a Pavla, i když hodnoty mikroklimatu nebyly zcela optimální. Pro řízení mikroklimatu je problematické letní období, kdy teplý vzduch vykazuje vysoké hodnoty absolutní vlhkosti (gramy vodní páry v objemové jednotce). V kritických momentech, kdy relativní vlhkost přesahovala 80% jsme byli uceni instalovat do rakví s mumiemi misky se silikagelem (chemická látka, která na sebe váže vodu), který jsme museli několikrát vyměnit.Firma Boanergo provedla v březnu letošního roku měření vlhkosti zdiva v hrobce a kromě jižní stěny došlo k výraznému snížení vlhkosti. Aby bylo zabráněno zatékání srážkové vody, nechal náš spolek vybudovat okapový chodník na jižní straně kaple, který by měl zlepšit situaci.Z publikovaných grafů je patrné, že se situace v letošním roce zlepšila a mohli jsme  kritické letní období zvládnout bez pomoci silikagelu. Věříme, že přes zimní období, které je pro mikroklima v hrobce daleko příznivější, dojde k dalšímu vysychání zdiva.