Kralovické mumie jsou opět v kostele.

Nejstarší mumie v české republice se vrátily po téměř čtyřech letech do hrobky rodu Gryspeků v kostele sv. Petra a Pavla v Kralovicích.

V roce 2011 proběhly stavební a restaurátorské práce v hrobce Gryspeků kralovického kostela, které byly z 90 % hrazeny z Programu rozvoje venkova. Úspěšnou žádost o dotaci z Evropských fondů pro kralovickou římskokatolickou farnost připravil Spolek Gryspek. Mumie, které byly v průběhu stavebních prací umístěny v kapli kralovického kostela byly před návratem do hrobky restaurovány a byla provedena oprava rakví. Tyto zásahy financovali manželé Roma a Walter von Griessenbeck, vzdálení příbuzní kralovických Gryspeků. Tým restaurátorů vypracoval závěrečnou zprávu, ve které doporučil systematickou kontrolu parametrů mikroklimatu v gryspekovské hrobce. Instalovaný měřící přístroj vypovídal, že se hodnoty mikroklimatu dramaticky zhoršily v letním období roku 2012. Hrozilo nevratné poškození mumií, a proto jsme byli nuceni přesunout je do náhradního prostoru na kralovické faře. Bylo zřejmé, že projekt, podle kterého byly provedeny stavební práce v hrobce, nebyl kvalitně vypracován, a proto vznikly následné problémy.

Nápravné zásahy nebyly příliš úspěšné a znamenaly další finanční náklady. V září loňského roku instalovala brněnská firma BOANERGO s.r.o. do hrobky přetlakovou ventilaci. Po několika přestavbách celého systému se podařilo vysušit stěny a zařízení hrobky. V současné době se hodnoty mikroklimatu pohybují v mezích optimálních hodnot doporučených odborníky pro uložení mumií.

20. - 21. června provedl tým  členů Spolku Gryspek za pomoci studentů Střední školy Kralovice  přesun mumií do gryspekovské hrobky. Byla provedena podrobná prohlídka mumií, pořízení fotodokumentace a desinfekce rakví.

Návštěvníci expozice rodu Gryspeků v kapli Božského srdce Páně římskokatolického kostela sv. Petra a Pavla mají možnost nahlédnout do hrobky, kde je v 11 velkých a 1 malé rakvi s prosklenými víky uloženo 14 dospělých jedinců a několik lidských torz.  Podařilo se plně dokončit zajímavý turistický cíl na území našeho města. Návštěvy expozice organizuje Turistické informační centrum Města Kralovice a  pravidelné prohlídky jsou během turistické sezóny každou sobotu od 8 do 12 hodin. Provází členové Spolku Gryspek.