Kralovice - sakrální památky okolí ve fotografii

Zapsaný spolek Gryspek ve spolupráci s DDM Kralovice, Základní školou Kralovice, pořádá fotografickou soutěž "Kralovice - sakrální památky a okolí ve fotografii" pro amatérské i profesionální fotografy.

Soutěžním tématem jsou především snímky Kralovic a jejich nejbližšího okolí, včetně Mariánská Týnice, Hradecko, Bukoviva, Trojany a Řemešín, které vystihují současný i minulý stav památek.  Pokud se vyskytnou snímky, které budou sporné, zda patří do určeného regionu, bude výlučně na zvážení poroty, zda snímek do soutěže zařadí.

Soutěž je vyhlášena dnem  1. dubna 2016

Ukončení soutěže bude dne 1. června 2016

 Propozice fotografické soutěže:

Do soutěže se přijímají fotografie o rozměrech 13 x 18 cm až 30 x 45 cm.  Každý účastník může do soutěže přihlásit maximálně tři soutěžní snímky.

Soutěžní snímky je nutné na zadní straně označit názvem, jménem, adresou autora a místem pořízení fotografie. U fotografií v dětské kategorii je třeba navíc uvádět věk ke dni ukončení soutěže (vše nejlépe na samolepku).

Fotografie je nutné doručit nejdéle do 1. června 2016 do 16.00 hodin do DDM Kralovice osobně nebo poštou na adresu DDM Kralovice, Markova 22, 331 41 Kralovice.

Pořadatel nezodpovídá za poškození zásilky během jejího doručení.

Vyhodnocení snímků provede porota, kterou jmenuje pořadatel ve složení zástupci DDM Kralovice, zapsaného spolku Gryspek a nezúčastněný fotograf.

Hodnotícím kritériem je výtvarná, technická a myšlenková kvalita snímků, především zachycené výpovědní hodnoty týkající se současnosti a historie.

Kategorie a ocenění:

Hlavní kategorie:              0 - 10 let                  1. - 3. místo

                                             10 - 15 let                  1. - 3.- místo

                                             15 - 18 let                  1. - 3. místo

Speciální kategorie:   18 - 100 let

Vernisáž, výstava soutěžních snímků a předání cen proběhne v kostele s. Petra a Pavla v Kralovicích při Noci kostelů dne 10. června  2016 od 19,15 hod.

Oceněné a ostatní snímky budou následně vystaveny do 30.6.2016 v městské knihovně Kralovice. Po tomto datu bude možné dle dohody s pořadatelem fotografie vyzvednout.

Kontaktní údaje:

DDM Kralovice, info@ddmkralovice.cz

Nový Jaromír, tel. 732157206, novy.jaromir@kralovice.cz