Kontrolní den zhodnotil pokračování restaurátorských prací

V úterý 22.srpna proběhl kontrolní den, kterého se účastnili zástupci kralovické farnosti, NPÚ v Plzni a Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Města Kralovice. Hodnotili stav prací na opravě další části cihlové fasády jižní strany lodě kostela sv. Petra a Pavla, které provádí firma Král PM Centrum s.r.o. Po ukončení zednických prací budou do oken vráceny vitráže restaurované v dílně paní Moniky Zborníkové Vintrové.

Restaurátorské práce jsou financovány z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury České republiky. Plánované náklady na tyto práce jsou 778 000,- Kč, z toho činí potvrzená dotace z ministerstva kultury 695 000,- Kč.