Kontrola účinnosti přetlakové ventilace v hrobce Gryspeků.

V sobotu 19 .března přijeli pracovníci firmy Boanergo, aby zhodnotili účinnost přetlakové
vzduchotechniky na úpravu mikroklimatu v hrobce Gryspeků. Ke spolupráci jsme
pozvali speleologa pana Tomáše Kromforsta, který byl ochoten posoudit situaci
ve větrací chodbě a pořídit fotodokumentaci. Prohlídkou zjistil, že chodba je
asi 5 - 8 m od lomu po vyústění z kostela silně zamokřená (odkapávání vody z klenby
a louže vody na podlaze) pravděpodobně z porušené kanalizace, která odvádí
dešťovou vodu z okapového svodu kaple.

Vzhledem k tomu, že archeolog Daniel Stráník, který jako první navštívil větrací chodbu 31.1.2014,
konstatoval, že chodba je absolutně suchá, bude nutné provést kontrolu kanalizace odvádějící okapovou vodu a případnou závadu odstranit.

Přestože se podařilo od 21.11.2015 zlepšit parametry mikroklimatu v hrobce, situace by byla daleko
příznivější, kdyby vzduch přiváděný z větrací chodby do hrobky nebyl negativně ovlivněn prosakující vodou. Proto jsme rozhodli o tom, že zastavíme větrání přes chodbu a přesuneme přetlakovou turbínu do prostoru pod schody ve hrobce a vzduch budeme čerpat ze vzdušníku vytvořeného v roce 2014 z půdního prostoru nad jižním schodišťovým přístavkem.

Výše uvedené komplikace zřejmě ohrozí možnost přesunu gryspekovských mumií do hrobky na turistickou sezónu 2016.

31.1.2014

19.3.2016