Kolik stála úprava okolí kostela sv. Petra a Pavla.

Víte kolik stála úprava okolí našeho kostela?

Už jsme vás informovali o průběhu prací na úpravě okolí kostela sv. Petra a Pavla, která probíhala od února do června letošního roku.

Město Kralovice získalo dotaci z ROP na komunikace,  chodníky a kanalizaci - práce prováděla firma Eurovia a.s. Ostatní práce – veřejné osvětlení, osvětlení kostela a rekonstrukci opěrných zídek a schodišť - hradilo Město Kralovice ze svého rozpočtu, A kolik to vlastně stálo:

Dotace z ROP jihozápad                     5 252 269,- Kč

Podíl Města Kralovice                         1 604 763,- Kč

Osvětlení                                                832 476,- Kč

Opěrné zídky a schodiště                       603 570,- Kč

C E L K E M                                    8 293 078,- Kč        

Z toho zaplatilo Město Kralovice         3 040 809,- Kč

Spolek Gryspek děkuje za krásně upravené okolí kostela. Víme, že některé úpravy mají své kritiky, ale můžeme být rádi, že se Město o naše prostředí stará a celá věc bude dotažena úpravou parku v příštím roce.