Kde bude památník Floriána Gryspeka?

Ve středu 13.3. zasedalo zastupitelstvo Města Kralovice, které schválilo přejmenování prostoru kolem kostela sv. Petra a Pavla na Náměstí Floriána Gryspeka a vybudování památníku tohoto šlechtice, který se zasloužil o povýšení Kralovic na město.

Zástupci Národního památkového ústavu a Městského úřadu Kralovice navrhli, umístění památníku jihozápadně od hlavní lodě kostela. Protože se jedná o místo, které není dostatečně reprezentativní pro umístění památníku, bude nutno zvážit i další varianty v prostoru kolem kralovického kostela. Proto se bude konat další setkání, na kterém bude přítomen i městský architekt Ing. Arch. Václav Mastný.