Děkujeme zastupitelstvu

Ve středu 19. září schválilo zastupitelstvo Města Kralovice finanční příspěvek na úhradu podílu vlastníka za restaurátorské práce na polovině fasády severní strany lodě našeho kostela, včetně 2 vitrážových oken ve výši 77840,- Kč. V letošním roce budou provedeny práce v celkové hodnotě 778.399,- Kč díky dotaci z Programu záchrany architektoniského dědictví Ministerstva kultury České republiky.